Vexim spol. s r.o.

 

Naše společnost byla založena v roce 2002 a to za účelem prodeje a distribuce zdravotnického materiálu převážně na území států bývalé Jugoslávské federace.

 

Naše společnost Vexim s.r.o., se profiluje jako mezinárodní firma s působností nejen v České republice, nýbrž i s obchodními aktivitami na trzích Srbska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory.

 

Kromě přímé distribuce zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu kooperujeme také s významnými partnery nejen v regionu České republiky a zemích bývalé Jugoslávie ale i v rámci celé Evropské unie.

 

Dalším předmětem činnosti společnosti Vexim s.r.o. je participace na rozvojových projektech mezi Českou republikou a zeměmi bývalé Jugoslávie v rámci projektů České rozvojové agentury.

 

Vybrané projekty s účastí společnosti Vexim s.r.o.

  • 2006 – 2010 Rozvoj vaskulární chirurgie v Bosně a Hercegovině s účastí Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a KCU Sarajevo, RMC Mostar a KC Banja Luka

  • 2006 – 2010 Rozvoj vaskulární chirurgie v Srbsku za účasti Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a VMA Bělehrad

  • 2012 – 2013 Projekty manipulace s kontaminovaným materiálem a odpadem v Bosně a Hercegovině

  • 2013 – 2014 Rozvoj vaskulární chirurgie v Bosně a Hercegovině za účasti nemocnic KC Banja Luka a KCU Sarajevo

  • 2014 Rozvoj vaskulární chirurgie v Srbsku za účasti Nemocnice Pirot

 

Kromě realizace rozvojových projektů naše společnost Vexim s.r.o. každoročně organizuje edukační programy pro lékaře a chirurgy ze zemí bývalé Jugoslávie zde v České republice a v návaznosti na tuto edukační činnost také zprostředkovává kooperaci mezi zdravotnickými zařízeními v těchto zemích.