Spolehlivý partner pro zdravotnická zařízení

Firma Vexim je mezinárodní společnost se zaměřením na distribuci zdravotnických prostředků v České republice

Jsme více než 18 let na trhu se zdravotnickými prostředky

Další obchodní aktivitou je vývoz investičních celků, zdravotnického zařízení a zdravotnických prostředků do zemí východní Evropy a bývalé Jugoslávie.

Proč spolupracovat s námi?

Partner v oblasti zdravotnictví

Rádi budeme partnerem první volby pro zdravotnická zařízení v oblasti ortopedie, páteřní chirurgie, vybavení nemocnic a dezinfekce prostor

Školení a konzultace

Nabízíme služby a konzultace včetně možnosti zajištění odborných školení a stáží u nás i v zahraničí

Zapůjčení vybavení

Jsme schopni kdykoliv zapůjčit vybrané chirurgické sety pro operace páteří včetně odborných konzultací na sále

Špičková kvalita

Do produktového portfolia vybíráme pouze produkty špičkové kvality

Seznamte se s naším týmem

Vernes Čošabić

jednatel, export

+420 607 288 106

vexim@vexim.cz

Eva Nováková

asistentka

tel: +420 257 326 984

fax: +420 257 326 984

vexim@vexim.cz

RNDr. Milan Velebný

obchodní zástupce
Ortopedie

+420 602 789 112

velebny@vexim.cz

Karel Matulka

obchodní zástupce
Spine, Chirurgie

+420 731 657 547

matulka.karel@vexim.cz

Martina Belantová

obchodní zástupce
Spine, Dezinfekce

+420 774 771 302

belantova.martina@vexim.cz

produkty firem, se kterými spolupracujeme

Páteřní chirurgie

Implantáty a nástroje

Ortopedie

Vybrané produkty od firmy Arthrex

Chirurgické nástroje

Nástroje, instrumentační sady a vybavení operačních sálů

Dezinfekce prostor

Dezinfekce nemocnic a zařízení sociální péče

Vaskulární chirurgie

Cévní protézy a chirurgický materiál

Vybavení nemocnic

Vybavení nemocnic a zařízení sociální péče

Vybrané projekty s účastí společnosti Vexim s.r.o.

Kromě realizace rozvojových projektů naše společnost Vexim s.r.o. každoročně organizuje edukační programy pro lékaře a chirurgy ze zemí bývalé Jugoslávie zde v České republice a v návaznosti na tuto edukační činnost také zprostředkovává kooperujeme také s významnými partnery nejen v regionu České republiky a zemích bývalé Jugoslávie ale i v rámci celé Evropské unie.

2006 – 2010

Rozvoj vaskulární chirurgie v Bosně a Hercegovině s účastí Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a KCU Sarajevo, RMC Mostar a KC Banja Luka

2006 – 2010

Rozvoj vaskulární chirurgie v Srbsku za účasti Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a VMA Bělehrad

2012 – 2013

Projekty manipulace s kontaminovaným materiálem a odpadem v Bosně a Hercegovině

2013 – 2014

Rozvoj vaskulární chirurgie v Bosně a Hercegovině za účasti nemocnic KC Banja Luka a KCU Sarajevo

2014

Rozvoj vaskulární chirurgie v Srbsku za účasti Nemocnice Pirot

Vexim ve zkratce

Naše společnost Vexim s.r.o byla založena v roce 2002 a to za účelem prodeje a distribuce zdravotnického materiálu převážně na území států bývalé Jugoslávské federace.

Aktuálně se kromě přímé distribuce zdravotnické techniky a zdravotnického materiálu v České republice zabýváme také spoluprací s významnými partnery nejen v regionu České republiky a zemích bývalé Jugoslávie ale i v rámci celé Evropské unie.

Dalším předmětem činnosti společnosti Vexim s.r.o. je participace na rozvojových projektech mezi Českou republikou a zeměmi bývalé Jugoslávie v rámci projektů České rozvojové agentury.

Vexim s.r.o. se profiluje jako mezinárodní firma s působností nejen v České republice a na Slovensku, nýbrž i s obchodními aktivitami na trzích Srbska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory.

V rámci vybavení zdravotnických zařízení zajišťujeme distribuci a vývoz produktů těchto společností:

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout důležité dokumenty a informace. Přístup si vyžádejte u vašeho obchodního zástupce.

Sekce obsahuje dokumenty jako například:

Produktová galerie

Více než spolupráce

Vexim s.r.o. se profiluje jako mezinárodní firma s působností nejen v České republice, nýbrž i s obchodními aktivitami na trzích Srbska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory.

3D prostorová dezinfekce na Covid -19